1

The 2-Minute Rule for คาถาเรียกทรัพย์

News Discuss 
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ พุทธัง ประสิทธิเม ธัมมัง ประสิทธิเม สังฆัง ประสิทธิเม สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ แม่นางกวักมีการบูชาทั้งแบบรูปปั้น และผ้ายันต์นับเป็นของขลังเพื่อการค้าขายเพื่อช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชค อันดับต้นๆ ของผู้ที่ทำการค้า วิธีการบูชายันต์แม่นางกวักให้นำใส่กรอบให้สวยงามติดบนหิ้งหรือผนังหัน... https://www.at-chiangmai.com/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story