1

يادگيري علوم غريبه عبادت در اسلام منحصر به مناسک دینی اولیه مانند نماز، روزه و مانند

News Discuss 
يادگيري علوم غريبه عبادت در اسلام منحصر به مناسک دینی اولیه مانند نماز، روزه و مانند آن نیست، بلکه با نیت خالصانه و هدف درست، شامل همه اعمال مفید انسان است که پاداش خداوند در پی آن خواهد بود. به این ترتیب، تمام زندگی یک مسلمان یک عبادت است - https://www.reddit.com/user/bansistav/comments/vl80t4/يادگيري_علوم_غريبه_عبادت_اصطلاحی_است_که_شامل_تمام/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story