1

مشاوره حقوقی قرارداد کارگر و کارفرما

News Discuss 
بعد از ارائه اسناد قسط بندی به نظام وظیفه، نظام وظیفه موظف می شد که کارت موقت معافیت از سربازی به داوطلبان بدهد؛ این دسته از داوطلبان باید توجه داشته باشند که اگر چهار ماه قسط های خودشان را نپردازند، باید منتظر باطل شدن کارت موقت خودشان باشند. مکلفند http://trentonxhpw471470.affiliatblogger.com/52157221/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story